Declaratia privind protectia datelor cu caracter personal

Securitatea si protectia datelor cu caracter personal

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, implementat din 25 mai 2018 introduce masuri suplimentare de protectie a datelor in spatiul Uniunii Europene.

Acest regulament pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată și responsabilizarea operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu caracter personal, stabilește o serie de garanţii specifice pentru a proteja cât mai eficient viaţa privată a minorilor, în special în mediul on-line, consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și introduce noi drepturi: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricţionarea prelucrării.

 

360insights respecta  Codul International ICC/ESOMAR , aplicabil tuturor companiilor inregistrate in domeniul studierii pietei si a sondajelor de opinie , reglementarilor locale actuale existente privind protectia datelor si a implementat masurile impuse de noul regulament.

 

a.Avem un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

 

Rolul principal al acestuia este sa monitorizeze respectarea cerintelor regulamentului si sa informeze cu privire la obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

 

b.Am identificat categoriile de date cu caracter personal, prelucrarile si scopul acestora, persoanele implicate in acest proces

 

c.Am revizuit procedurile interne de lucru pentru ca accesul la datele cu caracter personal sa fie acordat doar persoanelor autorizate

 

d.Protejam datele cu caracter personal prin, dar fara a ne limita la urmatoarele:

Pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal colectate in urma realizarii studiilor de piata

Cresterea complexitatii parolelor de acces si a frecventei cu care acestea sunt schimbate

Implementarea unui model intern nou de stocare si acces  cu responsabilitati si drepturi specifice

 

e.Am extins protectia datelor cu caracter personal introducand clauze noi in contractele cu clientii si furnizorii nostri, mentionand masurile specifice aplicate.

 

 

www.360insights.eu